به‌طورمعمول حفاظ استیل ، با ترکیب پروفیل سایز ۴۰*۴۰ میلی‌متر استیل ( عمودی )و لوله ۲۵ میلی‌متر استیل ( افقی) با کد آلیاژ ۳۰۴ (ضدزنگ)
و میلگرد آهن آجدار ۱۶ میلی‌متر جهت تقویت لوله ۲۵ ، جهت تأمین امنیت بانک‌ها و واحدهای مسکونی و تجاری که در معرض خطر سرقت هستند ، بکار می‌رود.
بهتر است حداقل ضخامت پروفیل‌های بکار رفته در حفاظ ۱ میلی‌متر و بیشتر باشد تا مقاومت لازم را در مقابل هرگونه خطر ناشی از سرقت را داشته باشد.
مجموعه استیل کار همواره می‌کوشد با استفاده از استیل ضدزنگ آلیاژ ۳۰۴ و ضخامت ۱ میلی‌متر و بالاتر بااتصال جوش استیل و پیچ به جداره محل نصب ، نهایت استحکام و ماندگاری را به مشتری خود ارائه دهد.
البته در برخی از موارد به‌جای استفاده از پروفیل ۴۰*۴۰ می‌توان از لوله ۵۱ یا پروفیل با سایز بیشتر استفاده نمود و یا تنها از لوله استیل به‌صورت افقی یا عمودی استفاده کرد که این کار باعث تنوع در نوع حفاظ می‌گردد.
انواع حفاظ‌های استیل بانام حفاظ بانکی استیل ، حفاظ امنیتی استیل ، حفاظ استیل ، حفاظ لوله‌ای و یا جان‌پناه استیل خطاب می‌شوند .
نکته مهم در حفاظ استیل رعایت حداقل استاندارد لازم یعنی استفاده از مصالح استیل با کد آلیاژ ۳۰۴ و ضخامت ۱ میلی‌متر و بالاتر ، و نیز بکار بردن میلگرد باضخامت حداقل ۱۶ میلی‌متر و بالاتر و تقسیم لوله‌های افقی ۲۵ در فواصل افقی حداکثر ۱۴ سانتیمتر می‌باشد

همچنین شما می توانید بخش پله استیل و نرده استیل را مشاهده کنید.