پله استیل

پله استیل

یکی دیگر از تخصص های  گروه استیل کار ، طراحی و اجراء انواع پله استیل می باشد که در اندازه و طرح های مختلف انجام می شود. پله استیل به صورت ترکیبی همراه با چوب و یا شیشه طراحی و اجراء شود. پله استیل می توانید با لوله ای با ترکیب لوله های ۵۱ و ۳۸ و ۱۶ طراحی شود و همچنین حفاظ استیل می تواند با چوب های MDF و فایبر گلاس اجراء شود و همچنین می توان با شیشه های ضخیم شفاف طراحی شود. لازم به ذکر است میز استیل با  رعایت تمام استاندارد های موجود جزء امن ترین پله های استیل کار باشد و مورد توجه اکثر مجموعه های بزرگ قرار گیرد.


برخی از نمونه کارهای پله استیل